top of page

אני והחברה הישראלית - לאן?

עמותת עם סגול לא יכולה הייתה להתקיים אילולא נדיבותן 

הפעילות שלנו

סרטון סיכום שנת 2021 בעם סגול

אנחנו גאים לדווח על פעילות העמותה בניוזלטרים הבאים:

> מידעון אוגוסט 2022

> מידעון אפריל 2022

> מידעון ינואר 2022

> מידעון ספטמבר 2021


> מידעון אפריל 2021

> מידעון פברואר 2021

bottom of page