התכנית

מסלול התוכנית כולה (המסלול המלא) מורכב מכ-220 שעות ומורכבת מ-11 ימי סדנה ו-17 מפגשי ערב.

ניתן להצטרף לתכנית המצויינות האישית של עם סגול לשלושה אורכים שונים:

* מסלול סדנת יסודות בלבד

* מסלול מצומצם - מסדנת יסודות עד סדנת העומק (6 שבועות)

* מסלול מלא - מסדנת יסודות עד סדנת המצויינות (24 שבועות)