אני והחברה הישראלית - לאן?

עמותת עם סגול לא יכולה הייתה להתקיים אילולא נדיבותן 

על העמותה

עם סגול הינה עמותה רשומה ברשם העמותות (ע"ר 580622744) מפברואר 2016.

לעמותה אישור ניהול תקין ל-2020, אישור מלכ"ר

והכרה כמוסד ציבורי עם אישור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.