top of page

סיור בחווה לגידול חגבים. טעימות מגוון מוצרים

חרגול פודטק בן פרידמן

סיור בחווה לגידול חגבים. טעימות מגוון מוצרים

סיור בחוות חגבים וטעימות ממגוון מוצרים. מימוש עם תיאום מראש .תרומה של חמישה כרטיסים

תופעה חיה - הופעה מיוחדת עם הרבה גרוב, שירים וסיפורים שמזיזים את הנשמה.

סיור בחוות חגבים וטעימות ממגוון מוצרים. מימוש עם תיאום מראש

bottom of page