שובר השתתפות במסע

עם סגול

שובר השתתפות במסע

תהליך משמעותי וארוך בעם סגול. לבוגרי עומק בלבד

.