שובר השתתפות בסדנת הכלים

עם סגול

שובר השתתפות בסדנת הכלים

סדנת הכניסה לעם סגול. רכישת כלים לצמיחה ולדיוק עצמי

.