חלק ג': תכנית המצוינות

מה התכנית אותה מציעה עם סגול אחרי סדנת העומק?

אחרי סדנת העומק, המשתתפים הבוחרים להמשיך את המסע, מתגבשים לקבוצת בסיס, המחויבת להמשיך במסע עד סיום תכנית המצוינות האישית. המשתתפים מקבלים פרטים על המשך המסע בסיום סדנת העומק.

אחרי סדנת העומק, עוברים המשתתפים ל-9 מפגשי ערב סביב 'מנהיגות ותקשורת', בעקבותם יוצאים לסדנת גלם בת יומיים. אחרי סדנת הגלם, עוברים המשתתפים 6 מפגשי ערב סביב 'שינוי חברתי' ויום בכנסת ובמקומות נוספים בירושלים. בסיום המסע עוברים המשתתפים 'סדנת בראשית' הכוללת שני לילות ושני ימים. הלינה ו-6 ארוחות כלולות בעלות התכנית.

עלות

המחיר הבסיסי של המסע הוא 6,800 ש"ח וכולל את שני סופי השבוע (בפנסיון מלא). קרן מלגות הוקמה לסייע למשתתפים המתקשים לשאת בעלות המסע.