top of page

סדנת עומק

בשונה מסדנת הכלים, סדנת העומק היא סדנה יותר קבוצתית ויותר אינטנסיבית. ב'כלים' ההנחייה רכה והאינטראקציות בין המשתתפים הן כמעט רק תומכות ועוטפות. לעומק מגיעים כדי לצמוח. כדי להימתח. כדי להביט בעיניים פקוחות על נקודות העיוורון שלנו, לצלול למקומות שאנחנו מדחיקים ולנסות לתקן, לנסות לרפא. אך טרם הריפוי והחיבוק של המקומות האלו, צריך לחשוף אותן. להעביר אותן מצד הצל אל האור. לשם כך המאמנים המקצועיים והרגישים שלנו מעמידים את הקבוצה באתגרים קבוצתיים ומזמינים אותם לפתוח אחד עם השנייה גם את הקושי. לשקף. לתת משוב. להעמיד מראה. תחת זרקור שכזה הנפש שלנו נכנסת לסחרור מסוים, צפות שאלות גדולות ופעילות געשית קלה מורגשת בגוף. אבל אז הקבוצה שם גם בכדי לתפוס, לחזק, לחבק, לתמוך, לאהוב. הקבוצה היא מרחב מופלא לחקירה עצמית, לנפילה ולעמידה מחדש על רגליים חזקות יותר. אנחנו מלאים בשיפוטים עצמיים בכל מקרה וכמעט בכל נקודת זמן. דמיינו איך זה להביא אותם למרכז החדר ולשמוע איך אחרים רואים אותם ואותנו. על אף שכמעט כל אחד יכול לעשות אותה, זו עדיין עבודה פנימית וחברתית עמוקה שאנו עושים לעיתים רחוקות בחיינו.

אנו גאים בחברי הקהילה שלנו בקבוצת "לב פתוח" שבחרו לפתוח את הלב, להיכנס לסדנת העומק ולצאת ממנה מודעים יותר, חברים יותר ובעלי מיומנויות תוך-אישיות ובין-אישיות רבות יותר.


פוסטים אחרונים
תעקבו אחרינו
  • Facebook
bottom of page